feb
14

Beseda s našou najlepšou paralympioničkou Henrietou Farkašovou

paral miniV piatok 14.2.2020 nás svojou návštevou poctila slovenská reprezentantka v para zjazdovom lyžovaní - Henrieta Farkašová. V malej telocvični ju spoločne s jej švagrinou privítali žiaci siedmeho ročníka.
Henrieta Farkašová je najúspešnejšou slovenskou paralympioničkou v histórii, je deväťnásobná víťazka Paralympijských hier a pätnásťnásobná víťazka Majstrovstiev sveta v para alpskom lyžovaní.
Po Zimných paralympijských hrách 2014 obdržala spoločne s Anastáziou Kuzminovou najvyššie štátne vyznamenanie, Rad Ľudovíta Štúra I. triedy za významné zásluhy o rozvoj slovenského paralympijského športu a za šírenie dobrého mena SR v zahraničí. Vo februári 2019 získala prestížne ocenenie „LaureusWorldSportsAward“, tzv. športového Oskara vo svojej kategórií a v októbri toho istého roku sa stala najlepšou paralympioničkou sveta za rok 2019.

Úvodnou piesňou stretnutie otvorila Jana Duhoňová z 8.A a v role moderátorky uviedla nášho vzácneho hosťa Ema Ottingerová zo 7. B., ktorá zároveň priblížila Henrietin životopis. Počas prezentácie sme okrem prehľadu mnohých lyžiarskych úspechov na paralympiáde či majstrovstvách sveta mohli sledovať aj dva videozáznamy z víťazných jázd v slalomea zjazde. Dozvedeli sme sa, že aj napriek zdravotnému hendikepu v podobe výraznej krátkozrakosti Henrieta vyštudovala vysokú školu. Po množstve otázok od žiakov, na ktoré ochotne odpovedala, sme si mohli neskôr prezrieť zlaté medaily z paralympiády v Soči a Pchjongčchangu a odfotiť sa s úspešnou športovkyňou. Na záver všetkým prítomným zaspievala Sofia Dobranská z 8.A.
Stretnutie s Henrietou bolo pre všetkých z nás veľkým povzbudením a motiváciou k tomu, že aj napriek prekážkam môžeme dosiahnuť úspechy, ak budeme poctivo pracovať.

 • hf (00)
 • hf (01)
 • hf (02)
 • hf (03)
 • hf (04)
 • hf (05)
 • hf (06)
 • hf (07)
 • hf (08)
 • hf (09)
 • hf (10)
 • hf (11)
 • hf (12)
 • hf (13)

 

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...