okt
18

Prváci na návšteve hasičskej stanice

pnnhs miniV dňoch 11. 10. a 18. 10. 2019 naši prváci navštívili Hasičskú stanicu vo Vranove nad Topľou. Hasiči im ochotne porozprávali o svojej práci, ukázali im odev, ktorý používajú pri zásahoch a predstavili im hasičskú techniku. Deti sa dozvedeli, ako treba zavolať pomoc pri požiari. Obdivovali hasičské autá, rôzne druhy hadíc a prúdnic. Zaujali ich hydraulické nožnice, ktorými hasiči dokážu vyslobodiť ľudí z vrakov áut pri autonehodách. Vyskúšali si, ako sa sedí v hasičskom aute. Najväčším zážitkom pre deti bolo, keď si mohli skúsiť, ako sa hasí požiar hasičskou striekačkou. Nakoniec hasiči ochotne odpovedali aj na prvácke zvedavé otázky. Rozžiarené očká detí svedčili o tom, že sa im takéto zážitkové vyučovanie páčilo.

 • 20191018_094748
 • 20191018_101005_001
 • 20191018_101249_001
 • 20191018_101418
 • 20191018_102644
 • 20191018_103611
 • img_20191011_101352
 • img_20191011_101944
 • img_20191011_102027
 • img_20191011_102837
 • img_20191011_103944
 • img_20191011_104335
 • img_20191011_110248

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje projekt

Elekronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

Od novembra 2013 sa začal realizovať národný projekt „Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva“ pod záštitou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky v spolupráci s Metodicko-pedagogickým centrom. Je financovaný z prostriedkov Európskej únie v rámci Operačného programu informatizácia spoločnosti.

Viac info...

Základná škola, Sídlisko II 1336, Vranov nad Topľou
realizuje dopytovo - orientovaný projekt

Od fundamentálnej gramotnosti až k informatickej spoločnosti a konkurencieschopnosti

ITMS kód projektu: 26110130384
Operačný program:  2610003 OP Vzdelávanie
Prioritná os 1 - Reforma systému vzdelávania a odbornej prípravy
Opatrenie: 1.1 Premena tradičnej školy na modernú
Kód výzvy: OPV-2011/1.1/06-SORO

Moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť/
Projekt je spolufinancovaný zo zdrojov EÚ

Viac info...

Projekt E-learning – škola budúcnosti v závere

Dňom 31.10.2011 sme projekt E-learning- škola budúcnosti ukončili. Realizovať sme ho začali v októbri 2009.

Viac info...