jan
21

Okresné kolo olympiády anglického jazyka

angl miniRovnako ako školské kolo, aj okresné kolo 31. ročníka olympiády anglického jazyka sa konalo netradičnou formou. Slovenská komisia Olympiády v anglickom jazyku (ďalej „OAJ”) a IUVENTA ─ Slovenský inštitút mládeže reagovali na aktuálne platné protipandemické opatrenia vypracovaním Usmernenia k realizácii okresného kola Olympiády v anglickom jazyku určeného pre školy, okresné úrady v sídle kraja a poverené centrá voľného času. Toto usmernenie malo za cieľ zachovanie a zrealizovanie súťaže v pôvodnom termíne v zmysle platného Termínovníka kôl POPS napriek nepriaznivej epidemiologickej situácii v SR a vychádzalo z Organizačného poriadku OAJ, ktorý je v súlade so smernicou Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky č. 23/2017 o súťažiach.

Zlá pandemická situácia spôsobila, že okresné kolo olympiády ANJ sa muselo uskutočniť online formou. Táto situácia si vyžiadala zmeny aj po obsahovej stránke olympiády. OANJ zahŕňala iba písomnú časť - test, ktorého súčasťou bolo aj počúvanie s porozumením. Ústna časť bola vynechaná.
Okresného kola sa zúčastnili 2 žiačky. V kategórii 1A to bola žiačka 7.B triedy Stela Saladiaková a v kategórii 1B Anna Rozkošová z triedy 9.A. Máme veľkú radosť, že v kategórii 1B sa víťazkou stala naša žiačka Anna Rozkošová a postupuje do krajského kola. Žiačku pripravovala Mgr. Zuzana Mičejová. Víťazke srdečne blahoželáme a prajeme si, aby nás úspešne reprezentovala aj v krajskom kole.