jan
29

OZNAM

Vážení rodičia!

Na základe rozhodnutia ministra školstva dištančné vzdelávanie pokračuje aj budúci týždeň. Žiaci sa od pondelka 1. 2. 2021 do škôl zatiaľ nevrátia. Vyplýva to z pretrvávajúcej epidemiologickej situácie. Pokračovať preto budú v dištančnom vzdelávaní v režime, ako doteraz.
Prikladáme link na informáciu MŠVVaŠ SR: https://www.minedu.sk/b-groehling-skoly-pokracuju-v-rezime-ako-doteraz/

VÝPISY ZA 1. POLROK
Vzhľadom na skutočnosť, že nie všetci rodičia využívajú školský informačný systém, riaditeľ školy na základe usmernenia ministra školstva rozhodol, že výpisy hodnotenia za 1. polrok šk. roka 2020-2021 budú žiakom 1. stupňa osobne odovzdané až v dobe návratu do školy. Žiakom 2. stupňa budú zaslané 1. februára 2021 elektronicky prostredníctvom aplikácie EduPage.