nov
08

Prečo použité batérie nepatria do koša?

zbb miniBatérie obsahujú ťažké a nebezpečné kovy, ako je olovo, kadmium, nikel a ortuť. Všetky tieto kovy sú extrémne toxické. Nepatria do bežného smetného koša a nezahadzujeme ich do voľnej prírody. V prírode sa batérie rozkladajú 100 rokov. Ak hodíme baterku do koša, dostane sa na skládku, kde sa vplyvom poveternostných podmienok z bateriek uvoľnia nebezpečné látky do pôdy, podzemných vôd a do ovzdušia. Tie následne ovplyvňujú kvalitu nášho životného prostredia a tým aj naše zdravie. Napríklad len jedna nikel-kadmiová batéria z mobilu dokáže znečistiť takmer 600 000 litrov vody. Recykláciou elektroodpadu získame kovy a vzácne kovy ako zlato a striebro, ďalej plasty a sklo.

V rámci spolupráce s vedením obchodného reťazca NAY a.s. a firmou SEWA a.s., sa naši žiaci okrem separácie odpadu zapojili aj do zberu bateriek. Každý žiak dostal B-Box recyklačnú krabičku, na použité prenosné batérie do triedy i do domácností. Po jej naplnení sa batérie vysypú do veľkých zberných nádob v škole.
O tom, ako môžeme pomôcť našej planéte aj týmto činom, hovorili triedne učiteľky
so svojimi žiakmi na jednotlivých hodinách.

Nezabudnite! Použité batérie musia byť odovzdané v neporušenom stave.
A aký odpad je najlepší? Ten, ktorý nevznikne!

 • 00
 • 02
 • 03
 • IMG-7027
 • IMG_20201104_081819
 • IMG_20201110_085133
 • IMG_20201111_073654
 • IMG_20201113_072858
 • IMG_20201113_073520
 • IMG_20201113_074625
 • IMG_20201113_124657
 • unnamed
 • unnamed1