okt
15

Týždeň zdravej výživy

tzv miniOd roku 1981 sa vo viac ako 150 krajinách sveta slávi 16. október ako Svetový deň výživy. Jeho cieľom je poukázať na to,že až 820 miliónov ľudí trpí hladom a naopak, vyše 670 miliónov dospelých a 120 miliónov detí trápi obezita.
Do Svetového dňa výživy sa pravidelne zapája aj naša škola aktivitami v rámci Týždňa zdravej výživy. Tento týždeň bol zameraný najmä na prevenciu pred šírením ochorenia COVID-19. Už tradične si žiaci pripravili výstavu plodov jesene našich sadov a záhrad. Na hodinách biológie prebiehali besedy o zdravej výžive. Po minulé roky k nám na diskusie prichádzali odborníci, no tento rok sme vzhľadom na epidemiologickú situáciu realizovali besedy vo vlastnej réžií. Zamerali sme sa najmä na to, ako sa v tomto období chrániť pred vírusmi, ako posilňovať imunitu, ako správne nosiť rúška a ako postupovať pri prvých prejavoch nákazy. Žiaci zároveň tvorili básničky a riešili hlavolamy, tajničky, osemsmerovky i rôzne zábavno-súťažné hry. Žiaci našej školy sa zapojili i do súťaže Hovorme o jedle, ktorú vyhlásila Slovenská poľnohospodárska a potravinárska komora v spolupráci s Centrom rozvoja znalostí o potravinách.
Týždeň zdravej výživy prebiehal aj v našej školskej jedálni. V rámci celého týždňa prevažovali na tanieroch samé zdravé jedlá, ako napríklad bulgur, jačmenné krúpy, lečo, chutné polievky, veľa ovocia a zeleniny.

 • DSC_7647
 • DSC_7648
 • DSC_7649
 • DSC_7650
 • DSC_7651
 • DSC_7652
 • DSC_7653
 • DSC_7654
 • DSC_7655
 • DSC_7656
 • DSC_7657
 • DSC_7658
 • DSC_7659
 • DSC_7660
 • DSC_7661
 • DSC_7662
 • DSC_7663
 • DSC_7664
 • DSC_7665
 • DSC_7666
 • DSC_7667
 • DSC_7668
 • DSC_7669
 • DSC_7670
 • DSC_7671
 • DSC_7672
 • DSC_7673
 • DSC_7674
 • DSC_7675
 • DSC_7676
 • DSC_7677
 • DSC_7678
 • DSC_7679
 • DSC_7680
 • DSC_7681

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI