okt
23

Šarkaniáda opačne

sarkan miniKeď na jeseň začne fúkať silný vietor a na oblohe objaví sa drak, v piatok 23.10.2020, to však bolo všetko naopak. Šarkany nelietali, deti nebehali a ani obloha nad naším školským dvorom nehýrila farbami. Všetky šarkany totiž ostali na zemi. Deti ŠKD popustili uzdu svojej predstavivosti, fantázii, kreativite a pestrými farbami rozveselili školský dvor. Farebnými kriedami nakreslili a následne vyfarbili tradičných i tak trochu netradičných šarkanov. Po celý čas vládla medzi deťmi dobrá nálada a tie boli za svoju snahu odmenené veselými šarkaníkmi s cukríkovým chvostom.

 • 20201023_121844
 • 20201023_121930
 • 20201023_131929
 • 20201023_132053
 • 20201023_132216
 • 20201023_132302
 • 20201023_132341
 • 20201023_132438
 • 20201023_132531
 • 20201023_132630
 • 20201023_132741
 • 20201023_132822
 • 20201023_132926
 • 20201023_133022
 • 20201023_133114
 • 20201023_133347
 • 20201023_133431
 • 20201023_133453
 • 20201023_133842
 • 20201023_133856
 • 20201023_133955
 • 20201023_134035
 • 20201023_140558
 • IMG_20201023_134028
 • IMG_20201023_134053
 • IMG_20201023_134114
 • IMG_20201023_134355
 • IMG_20201023_134530
 • IMG_20201023_134729
 • IMG_20201023_141412
 • IMG_20201023_141422
 • IMG_20201023_142331
 • IMG_20201023_142402
 • IMG_20201023_142407
 • IMG_20201023_142443
 • IMG_20201023_142512
 • IMG_20201023_142535
 • IMG_20201023_142633
 • IMG_20201023_142635

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI