Výberové konanie

mar
23

Záhradka do triedy

rastlina miniPetržlen, mrkva, medovka, šalát, pažítka a mnohé ďalšie úžitkové rastliny i bylinky si zasadili naši žiaci vo svojich malých triednych záhradkách. Až 11 tried sa zapojilo do aktivity obchodného reťazca Kaufland ,,Záhradka do triedy“ a využilo tak možnosť súťažiť o zaujímavé ceny. Držíme si prsty, nech nám to pekne rastie.

 • 1.B
 • 1.C
 • 1.D
 • 2.A 1
 • 2.A
 • 2.B 1
 • 2.B
 • 2.C 1
 • 2.CC
 • 3.A 1
 • 3.A
 • 3.B
 • 3.C 1
 • 3.C 2
 • 3.D 1
 • 3.D
 • 4.D

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI