mar
23

Starý mobil sem! VYHODNOTENIE

mobil stop miniV posledných týždňoch sme si vďaka zberu starých nepotrebných mobilných telefónov uvedomovali aj ich ekologický dopad na životné prostredie. Dozvedeli sme sa, že materiály používané na výrobu mobilov precestujú svet až 4-krát, než konečne skončia v našich rukách. Jeden telefón má hmotnosť približne 120 g, ale až 70 kg materiálu sa dokáže spotrebovať na jeho výrobu. Mobily, ktoré ležali nečinne v našich zásuvkách, naši šikovní žiaci doniesli do školy, kde im vďaka projektu Recyklohry dáme druhú šancu. Od 6. februára, kedy sme si pripomenuli Deň bez mobilu, sme vyzbierali spolu 311 starých mobilov.


V zbere však pokračujeme až do októbra. Pokiaľ nájdete nepotrebný starý mobil, doneste ho k nám do školy a bojujme tak o získanie finančného príspevku na environmentálny projekt. Ďakujeme!

  • IMG_20220215_112203
  • IMG_20220215_120559
  • IMG_20220215_121646
  • IMG_20220318_094754
  • thumbnail_IMG_20220310_104916
  • thumbnail_IMG_20220310_105128
  • thumbnail_IMG_20220310_105424
  • thumbnail_IMG_20220318_094538

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI