Výberové konanie

mar
25

P. O. Hviezdoslav by bol na nich hrdý

hk miniŠkolské kolo Hviezdoslavovho Kubína
Rozprávať, ba dokonca prednášať spisovnou ľubozvučnou slovenčinou, je dnes už vzácne. Hviezdoslavov Kubín je najstaršou a najprestížnejšou postupovou súťažou v umeleckom prednese azda na všetkých základných školách na Slovensku. Súťaž a prehliadka v umeleckom prednese vrcholí celoslovenským kolom.
Aj naši žiaci prvého a druhého stupňa sa do súťaže opäť radi zapojili. Víťazi triednych kôl postúpili do školského kola, kde mnohí pred spolužiakmi a porotou predviedli skutočne úžasné výkony. Rozhodovanie poroty bolo preto náročné a skvelé prednesy našich recitátorov ohodnotila takto:

 

I. Kategória (1. - 4. ročník)
POÉZIA
1. miesto – Michaela Rudýová III.A
2. miesto – Nella Kopčová IV.B
3. miesto – Iveta Tabaková II.A
Ján Štefanko IV.B
PRÓZA
1. miesto – Sára Uzorášová III.A
2. miesto  Alexandra Hrehová IV.B
3. miesto – Matúš Hreha II.B
Nikolaj Novosiadly IV.D

II. Kategória (5. - 6. ročník)
POÉZIA
1.miesto s postupom – Sára Würllová V.D
2.miesto – Tímea Mižovová V.B
Zuzana Štefanková V.B
3.miesto – Soňa Škurlová VI.B
Kristína Haľková VI.B

PRÓZA
1.miesto s postupom - Noemi Mitriková VI.A
1.miesto - Lucia Mišková VI.C
2.miesto - Beáta Dudová V.C
3.miesto - Alexander Piršč V.B

III. Kategória (7. – 9. ročník)
POÉZIA
1.miesto s postupom – Alexandra Mižovová VII.C
2.miesto – Veronika Dvorská IX.A
3.miesto – Tamara Furková VII.C
Simona Juhásová VII.C
Alexandra Gajdošová VIII.A

PRÓZA
1.miesto s postupom - Ján Šmatko - IX.B
1.miesto - Eliška Tatárová - VII.C
2.miesto - Juliána Tarčinská - IX.C
3.miesto - Stela Saladiaková VIII.B

Oceniť treba nielen poctivú prácu recitátorov, ale aj ich pedagógov či rodičov, ktorí takisto majú veľký podiel na celkovom výsledku. Aj vďaka nim si mladí ľudia uvedomujú, že slovenčina je krásny jazyk, ktorý treba chrániť a rozvíjať.
Postupujúcim do okresného kola blahoželáme a prajeme veľa úspechov pri reprezentovaní našej školy. Držať palce im budeme 31. marca.

 • 20220303_133815
 • 20220303_142216
 • 20220303_144905
 • 20220303_145337
 • 20220310_134946
 • DSC_0864
 • DSC_0866
 • DSC_0869
 • HK_1.stupeň_1
 • HK_1.stupeň_2
 • HK_1.stupeň_3
 • HK_1.stupeň_4
 • received_1096664957562014

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI