Výberové konanie

sep
24

Chemik detektív

nv miniHlavný organizátor vedeckého podujatia Noc výskumníkov pripravil 24.9.2021 bohatý a maximálne pestrý program, určený pre všetky vekové kategórie a záujmové skupiny. Špeciálnou cieľovou skupinou projektu boli deti v školskom veku, pričom dôraz bol kladený predovšetkým na zvýšenie ich záujmu o štúdium prírodných vied. Žiakov chceli podnietiť k aktivite a zážitkovému vzdelávaniu.

Naša škola si zvolila aktivitu s názvom Vedecký kuriér, v rámci ktorej boli distribuované sety s pokusmi pre žiakov na školy po celom Slovensku. Získali sme sety s pokusmi na chémiu, ktoré si žiaci s nadšením vyskúšali na vyučovacích hodinách. Cieľom Vedeckého kuriéra  bolo podnietiť žiakov k tomu, aby si jednoduché pokusy vyskúšali aj doma. Zároveň im ukázať vedeckú prácu a nadchnúť ich pre vedu a výskum a poukázať na to, že práca výskumníkov je zaujímavá!

 • 20210923_114137(1)
 • 20210927_090503(1)
 • 20210927_091206(1)
 • 20210927_091211(1)
 • 20210927_091225(1)
 • 20210927_091242(1)
 • 20210927_091655(1)
 • 20210927_093037(1)
 • 20210927_093042(1)
 • 20210927_093142(1)
 • 20210927_093227(1)
 • 20210927_093334(1)
 • 20210927_093412(1)
 • 20210927_093417(1)
 • 20210927_093538(1)
 • 20210927_093802(1)
 • 20210927_095643(1)
 • 20210928_132422(1)
 • 20210928_132427(1)
 • 20210928_143614(1)

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI