Usmernenie pre žiakov, rodičov a návštevníkov školy

V záujme bezpečnosti a zlepšenia organizácie školy aj v školskom roku 2022/2023 platia tieto opatrenia:

Počas dopoludňajšieho vyučovania

a) pre príchod a odchod žiakov I. stupňa je určený vchod I. stupňa.

Vchod sa o 13.00 hod. zatvára. Rodičia, prichádzajúci pre svoje deti do ŠKD, použijú zvonček určený pre dané oddelenie.

b) Pre príchod žiakov II. stupňa je určený vchod zo školského dvora. Pre odchod je určený vchod pri zubnej ambulancii.

Tento vchod sa o 14.30 hod. zatvára.

Počas popoludňajšieho vyučovania

  1. pre príchody a odchody žiakov (nepovinné predmety, náb. výchova, krúžky I. a II. st.) je určený vchod II. stupňa (z dvora).  
  2. Vchod I. stupňa je vyhradený iba pre deti ŠKD.

Mgr. Peter Kocák, riaditeľ školy