sep
30

Jeseň tisícich odtieňov chutí a vôní

pj mini„Jeseň je druhá jar, keď je každý list kvetom.“
(Albert Camus)

Veľmi peknou tradíciou našej školy je výstava plodov jesene, ktorou si skrášľujeme priestory školy pestrofarebnými prírodninami. Tento rok nám spoločné priestory školy zdobia týždeň od 27.9. - 1.10. Výnimočne farebné košíky plné kreatívnych nápadov, voňavých plodov z našich záhrad a polí priniesli žiaci v zastúpení každej triedy. Môžeme sa kochať farebnosťou kytíc a ikebán z obilnín a slnečníc, pozrieť si košíky plné farebnej strukoviny, ovocia a zeleniny, no dokonca aj ježkov zo šišiek a machu.

Výstavou, však, náš školský projekt zdravej výživy nekončí. Počas celého týždňa, ktorý nesie rovnomenný názov „Týždeň zdravej výživy“ v školskej jedálni pani kuchárky pripravujú chutné zdravé jedlá. Žiaci sa majú na čo tešiť, čakajú ich rôzne aktivity zamerané na zdravý životný štýl, napríklad, Deň mlieka, Abeceda zdravej výživy, Športový deň, Chutné maľovanie a literárna aktivita Zdravé potraviny rastú za rohom.

 • DSC_0332
 • DSC_0335
 • DSC_0336
 • DSC_0340
 • DSC_0342
 • DSC_0354
 • DSC_0363
 • DSC_0364
 • DSC_0365
 • DSC_0367
 • DSC_0368
 • DSC_0371
 • DSC_0373
 • DSC_0374
 • DSC_0376
 • DSC_0379
 • DSC_0380
 • DSC_0381
 • DSC_0382
 • DSC_0383
 • IMG_20210927_100800
 • IMG_20210927_100816
 • IMG_20210927_103801
 • IMG_20210927_103920
 • IMG_20210927_110821

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI