Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Na súde... Administrátor 200
Olympiáda ľudských práv Administrátor 199
Návšteva gréckokatolíckeho chrámu Administrátor 193
Módna prehliadka Administrátor 237
Sneh v máji? Administrátor 242
Milan Gešperik v celoslovenskom finále IQ olympiády Administrátor 220
Slávici z lavice Administrátor 244
Tretie miesto v celoslovenskej výtvarnej súťaži "Galéria talentov" Administrátor 182
Kvet klasik – úspech v krajskom kole Administrátor 215
Otváranie studničky Administrátor 175
„Du ju spík ingliš?“ Administrátor 215
Biblia očami detí a mládeže Administrátor 180
Dukla symbol priateľstva národov Administrátor 235
1. miesto v Matematickej olympiáde Administrátor 187
Stalagmit či stalaktit? Administrátor 252
„Englishstar“ Administrátor 239
Exkurzia v Hanušovciach nad Topľou Administrátor 254
Päťdesiatka pokusmi do farieb odetá Administrátor 224
Farebné blahoželanie „Dvojke“ Administrátor 227
Päťdesiatkrát inak na hodinách SjL Administrátor 227
IT päťdesiatka Administrátor 234
McDonald´s cup 2021/2022 Administrátor 348
Návšteva v knižnici Administrátor 167
Deň matiek v ŠKD Administrátor 217
Biologická olympiáda Administrátor 175
Včely, včielky, včeličky Administrátor 175
Miesto, kde zastal čas Administrátor 176
50ka na hodinách informatiky Administrátor 207
Výberové konanie na učiteľa matematiky Administrátor 228
50ka pre zdravie Administrátor 237

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI