máj
17

Stalagmit či stalaktit?

zladiera mini(EKO-DEŇ pre siedmakov)
Keďže sa z dôvodu pandemických opatrení v minulom školskom roku nepodarilo zorganizovať pre terajších siedmakov eko-deň v jaskyni Zlá Diera, žiaci ju navštívili dodatočne a to 6. 5. 2022. Napriek obavám z nepriaznivých predpovedí počasia, si žiaci užili krásny slnečný deň a ustrojení prilbami s čelovkami na hlavách zostúpili do vnútra tajomnej jaskyne, kde strávili takmer 60 minút. Žiaci si v jaskyni mohli vziať do ruky lebku medveďa, jazveca či vodou obrúsený kremeň v tvare veľkého pštrosieho vajca, čo nie je možné v iných jaskyniach.
Okrem toho žiaci vystúpili na novovybudovanú vyhliadku Srdiečko, preverovali platnosť známej Lačnovskej gravitačnej anomálie a ako suvenír z vydareného dňa si okrem magnetiek odniesli aj fľašu čerstvej minerálnej vody Salvator, ktorá vyviera v tejto oblasti. A čo je vlastne stalaktit a stalagmit? Siedmaci sa dozvedeli, že stalagmit je stojaci kvapeľ, teda vyrastá zo zeme a stalaktit je visiaci kvapeľ. Vedeli by vám však aj povedať, čo je stalagnát. Ak to chcete vedieť tiež, navštívte Zlú dieru, kde vás privíta pohostinný a ústretový správca pán Rudolf Košč.

 • 279631605_944252899585893_4510430093814215863_n
 • 279674132_4977640778984613_6041429200718101221_n
 • 279707765_3120046931580715_6198849228194967385_n
 • 279717056_673692203711687_1354480172498029237_n
 • 279804538_416179116584606_3317380369795477179_n
 • 279814829_685335709415747_4458561413341551412_n
 • 279906160_676554743417233_2029346804009867815_n
 • IMG_20220506_090348
 • IMG_20220506_092600
 • IMG_20220506_094625
 • IMG_20220506_094900
 • IMG_20220506_104054
 • IMG_20220506_104524
 • IMG_20220506_112557
 • IMG_20220506_112737
 • IMG_20220506_130552
 • thumbnail_IMG_20220506_092049
 • thumbnail_IMG_20220506_093445

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI