okt
17

Vranovský mládežnícky maratónik

beh miniV nedeľu 16.10.2022 sa aj za účasti našich žiakov uskutočnil už 19.ročník Vranovského mládežníckeho maratónika, konaného pod záštitou primátora mesta Vranov nad Topľou. Naši žiaci si počínali výborne! Po súťaži detí materských škôl nasledovali súboje chlapcov a dievčat 1. - 9. ročníka. A naši žiaci naozaj zabojovali – získali cenné trofeje!
Výsledky jednotlivých kategórií:

okt
16

Vedecký kuriér dorazil aj na našu školu

einsteinPo absolvovaní Európskej noci výskumníkov 2022 v Košiciach sa aj naši deviataci vyskúšali nachvíľu premeniť na vedcov. Vedecký kuriér - fyzika je dodatočná aktivita realizovaná v rámci podujatia, ktorého sa zúčastnili koncom septembra. Škola získala vedecký set plný pokusov z elektrotechniky, optiky, mechaniky, hydrostatiky či elektrostatiky. Žiaci IX.A boli pokusmi nadšení. Zahrali sa na modernú Popolušku pomocou korenia, hrubozrnnej soli a plastovej lyžičky, dokázali pokusom, prečo sa nám v mori pláva ľahšie a zaspomínali si tak na leto, vyrobili dúhu na počkanie, vytvorili magnetické pole z voľne dostupných pomôcok ako kedysi MacGyver a snažili sa prekonať gravitáciu, čo je želaním viacerých nás.

okt
15

„ZÁZRAKY JESENE“ v ŠKD

jesen mini„Jeseň pani bohatá, farbí stromy do zlata...“
Jesenná príroda nám ponúkla rozmanité jesenné plody, ktoré sme využili na prípravu výstavky „Zázraky jesene“ v ŠKD. Deti poznávali jednotlivé dary jesene ako sú šípky, gaštany, šišky, pestrofarebné listy a pod. Z jednotlivých plodov a listov zhotovovali figúrky, postavičky, lesné zvieratká, rôzne predmety a využili ich aj pri výtvarných prácach. Touto aktivitou sme u detí rozvíjali fantáziu, predstavivosť, praktické zručnosti a estetické cítenie.

okt
14

"Remeslo má zlaté dno"

vmd miniAj my sme sa o tom 13.10. 2022 presvedčili návštevou výstavy remesiel pred MsDK vo Vranove nad Topľou. Svoje remeslá a výrobky tam vystavovali rezbári, bylinkári, hrnčiari, krajčíri, včelári, šperkári a mnoho ďalších remeselníkov. Videli sme ako sa vyrábajú sviečky, opasky, mydlá, bábiky, ale aj ako sa zdobia perníčky, či ako chutí medík s oplátkou. Stretli sme veľa milých a šikovných ľudí, ktorí nám radi o svojom remesle čo to zaujímavé porozprávali. Niektoré remeslá sme si aj vyskúšali. Dievčatá si vyrobili krásne šperky a chlapci si skúsili niečo vyrezať z dreva.
Domov sme si tak odniesli nielen krásne zážitky, ale aj kúsok z našej remeselnej práce.

okt
13

EKO-deň s ôsmakmi

tatry mini7.10. si krásnu jesennú tatranskú prírodu vychutnali žiaci 8. ročníka, ktorý absolvovali trasu náučným chodníkom zo Štrbského na Popradské pleso v rámci ročníkového EKO-dňa. Exkurziou sa prelínalo aktuálne učivo geografie, biológie a prostredníctvom témy Lesy a čisté ovzdušie sa nám podarilo naplniť jeden z mnohých cieľov environmentálnej výchovy na našej škole.

okt
12

ATTOMAT

attomat miniAttomat je online individuálna matematická súťaž určená pre žiakov piateho až deviateho ročníka ZŠ. Pričom každý ročník má pripravenú samostatnú súťažnú kategóriu s úlohami, ktoré vyplývajú z obsahu učiva jednotlivých ročníkov. Jubilejný 10. ročník Attomatu prebehol 27. 8. 2022. Matematické znalosti s vrstovníkmi si merali aj žiaci druhého stupňa Dvojky.
Do 5. kategórie sa zapojilo 79 súťažiacich z celého Slovenska. Vynikajúci výsledok dosiahla naša žiačka Natália Mikulášiková z 5.A, ktorá si vybojovala krásne 2. miesto pod vedením pani učiteľky Džujkovej. V 6. kategórii zo 143 súťažiacich si vybojovala bronzové 3. miesto Laura Pivovarníková zo 6.A pod vedením pána učiteľa Boroša.

okt
11

Jazyková reťaz 2022 – hlasujte za Vranky a Creativky

youtubeprostredníctvom linku do 15.10. 2022 do 15:00 h:
https://www.jazykovevzdelavanie.sk/jazykova-retaz-2022-dielka/
Naše práce súťažia pod číslom: Creativky - 75, Vranky - 77, video NF
O čo ide?
Pri príležitosti Európskeho dňa jazykov sme sa zapojili do medzinárodnej aktivity Jazyková reťaz- Language chain. Nosnou témou tohtoročnej súťaže je téma priateľstvo. Zúčastnení mali vytvoriť plagát na tému priateľstvo alebo video, pomocou ktorého sa zahraniční žiaci naučia 6 fráz v slovenčine.

okt
10

PONOŽKOVÝ OKTÓBER

ponozky miniDaruj pocit tepla.
Daruj ponožky a pomôž ľuďom bez domova prežiť zimné mesiace s nohami v teple.

PONOŽKOVÝ OKTÓBER je akcia, ktorá bola pôvodne prebratá z anglicky hovoriacej krajiny, kde sa nazýva SOCKTOBER (sock - ponožka, october - október). Zmyslom tejto aktivity je pred zimným obdobím vyzbierať ponožky pre ľudí v núdzi.

Na Slovensku žije vyše 25 000 ľudí na ulici. Títo ľudia sa všade presúvajú pešo. Po vlastných nohách. V zime, v lete, v daždi, v teple, v snehu. Stále po vlastných nohách. Vedeli ste, že na vznik omrzlín, pri teplote 0 stupňov stačí 30 minút?

okt
10

Svetový deň ochrany zvierat

dogVeľa z nás má doma zvieratko o ktoré sa staráme, chránime a milujeme. 4. október patrí zvieratám na celom svete. V tento deň si pripomíname Svetový deň zvierat. Vyhlásený bol na konferencii ekológov vo Florencii už v roku 1931. Je oslavou života zvierat vo všetkých jeho formách a pripomienkou dôležitosti vzťahu ľudského pokolenia k živočíšnej ríši. 4.10.2022 sme sa my tretiaci o nich porozprávali a povedali si aj o zvieratách divo žijúcich. Aktivitami sme si pripomenuli, ktoré sú chránené, prečo máme každé jedno zviera, či hmyz ochraňovať a nezabudli sme si pripomenúť ani ich význam pre planétu. Žiaci sa naučili veľa nového a veríme, že budú zvieratká ochraňovať a učiť to aj iných.

okt
09

Druháci na návšteve u prvákov

zapis miniSeptember je mesiac plných zmien pre všetkých žiakov, ale aj učiteľov. Po prázdninách si musíme zvyknúť na povinnosti, ktoré prichádzajú so školou.
Nových povinností sa museli ujať aj naši prváci, ktorí prvýkrát zasadli do školských lavíc. Tu ich čaká neľahká úloha, naučiť sa čítať, písať, počítať, ale aj veľa iných dôležitých vecí. Aby prváci vedeli, že v našej škole sú vítaní, pripravili si pre nich druháci milé privítanie. Navštívili ich v prváckych triedach, kde sa im predstavili krátkym programom v podobe divadielka, pesničiek a básničiek. Priniesli so sebou aj malý darček, záložku do šlabikára.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI