Výberové konanie

sep
26

Attofyz

fyzika miniAttofyz je online individuálna fyzikálna súťaž. Súťažiaci sa stretnú okrem vedomostných úloh aj s jednoduchými výpočtovými a experimentálnymi úlohami, pričom výsledky neodovzdávajú vždy iba napísaním čísla, ale napríklad aj označením správnej možnosti. Súťaž je určená primárne pre žiakov siedmeho až deviateho ročníka ZŠ a prislúchajúcich ročníkov osemročných gymnázií. Každý ročník súťaží vo svojej kategórii a má pripravenú vlastnú sadu 15 úloh. Druhé vydanie celoslovenskej súťaže Attofyzu sa uskutočnilo v utorok 20.9.2022. Aj žiaci našej Dvojky sa zapojili. 

sep
23

Každá pomoc sa počíta!

bp miniPamätáte si ten pocit, keď ste prvýkrát niekomu nezištne pomohli?
Zopakujte si ho.
V piatok 23. septembra sa naša škola opäť zapojí do verejnej zbierky Biela pastelka, ktorú od roku 2002 organizuje Únia nevidiacich a slabozrakých Slovenska. Aj vďaka vašej pomoci tak zlepšuje životy tých, ktorí sa ocitli v neľahkej životnej situácii. Cieľom zbierky je získanie finančných prostriedkov na podporu ľudí so zrakovým postihnutím.
Výnos Bielej pastelky je každoročne použitý na poskytovanie sociálneho poradenstva a sociálnej rehabilitácie, teda na financovanie aktivít, ktoré nevidiacim a slabozrakým ľuďom pomáhajú začleniť sa do bežného života.

sep
20

Boli sme v archíve

historyPracovisko Štátneho archívu v Prešove, Archív Vranov nad Topľou, po 2-ročnej nedobrovoľnej prestávke opäť otvoril svoje priestory pre exkurzie žiakov a hneď druhý septembrový týždeň sa naši šiestaci exkurzie v Archíve vo Vranove nad Topľou zúčastnili.
Dozvedeli sa, čo všetko archív zhromažďuje, uchováva, prezentuje a čo robiť pri strate dôležitých dokumentov. Zaujímavým poznatkom bolo, že najstarším dokumentom v našom archíve je katastrálna mapa z obce Petkovce z polovice 19. storočia.
Prednášajúca nám objasnila, že prístup k archívnym dokumentom sa uskutočňuje formou štúdia, v určenom čase, v priestoroch bádateľne.

sep
19

Prírodná lekáreň

rastlina miniPo roku k nám do ŠKD opäť zavítala babka bylinkárka. Na ceste pri zbieraní svojich vzácnych pokladov stretla kŕdeľ zvedavých detí. Aj keď ju hneď nespoznali, veľmi rada sa s nimi podelila o svoje vedomosti o liečivých rastlinách. Vysvetlila im, ktorá bylinka má aké liečivé účinky, čo pomáha pri bolestiach brucha, nádche, kašli, či drobných poraneniach. Deti si mohli každú bylinku obzrieť či ovoňať. Nakoniec sa dozvedeli, ako si v tomto sychravom jesennom počasí posilniť svoju imunitu a udržať si pevné zdravie.

sep
17

Biochemik Pavol Čekan - protektor Bio-Chemickej učebne na "Dvojke"

cekan mini(Dvojka 21. storočia)
Piatok 16. september 2022 sa zapíše do školskej kroniky a do pamätí žiakov a učiteľov Dvojky ako veľmi významný deň. Slávnostne sme otvorili Sekciu odborných učební, vrátane Bio-Chemickej učebne. Významný zároveň preto, lebo nás svojou návštevou poctil známy špičkový vedec Pavol Čekan, PhD., B.Sc., biochemik pôsobiaci v oblasti molekulárnej biológie, biochémie a molekulárnej onkológie. Podieľal sa na viacerých významných výskumoch, aj na troch patentoch v oblasti výskumu RNA (ribonukleová kyselina). V roku 2017 ho dokonca časopis Financial Times zaradil medzi 100 východoeurópskych vychádzajúcich hviezd v oblasti technológií.

sep
16

EKO-deň v 5. ročníku

relax miniEko-kódex predstavuje ekologické pravidlá, ktorými sa človek chce riadiť. Takýto kódex si vytvorili aj naši žiaci 5. ročníka v rámci svojho eko-dňa, ktorý sa konal 14. septembra v prírode. Zvlášť v tejto energeticky náročnej dobe piataci hľadali možnosti ako šetriť vodou, elektrinou a ako sa správať k prírode, ktorú sme „Nezdedili po našich rodičoch, ale požičali sme si ju od našich detí".

sep
15

200 ton z lesa von

200t miniAj v tomto školskom roku pokračujeme v zapojení sa do projektu 200 ton z lesa von, ktorého cieľom je vychovávať dobrovoľníckou prácou. 14. septembra sa tak žiaci 8. ročníka vybrali do Jabloňového sadu nad Dubníkom vo Vranove a cestou vyzbierali 63,3 kg odpadu. Touto aktivitou chceme vzbudiť u mladých ľudí záujem o čistotu životného prostredia vo svojom okolí a zodpovednosť za jeho stav.

sep
14

Vesmír očami detí

vesmir miniHornozemplínske osvetové stredisko vo Vranove nad Topľou v spolupráci so Slovenskou ústrednou hvezdárňou Hurbanovo pripravili v priestoroch Mestského domu kultúry nášho mesta celoslovenskú putovnú výstavu detských prác výtvarnej súťaže „Vesmír očami detí". Pri príležitosti vernisáže, konanej dňa 9. 9. 2022, pracovníčky HZOS slávnostne odovzdali ceny výtvarníčkam a výtvarníkom úspešným v okresnom kole súťaže. Medzi regionálnymi víťazmi bola aj talentovaná žiačka našej školy Ľuboslava Demková z 9. D, ktorá si z rúk Mgr. L. Pribulovej prevzala diplom a vecnú cenu. Srdečne blahoželáme!
Prehliadka najlepších prác je sprístupnená verejnosti do 3. 10. 2022. Veríme, že diela nielen zaujmú, ale aj inšpirujú mladých návštevníkov k bezhraničnej tvorivosti podobne ako samotný vesmír.

sep
13

Medzinárodný deň čokolády

cokolada13. september je veľmi príjemný deň, pretože si pripomíname Medzinárodný deň čokolády.
Na hodinách žiaci 3. ročníka získali veľa informácií o čokoláde – odkiaľ pochádza, kto ju priniesol do Európy, z čoho sa vyrába, aké druhy čokolády poznáme, aké sú naše obľúbené čokolády... Dozvedeli sme sa veru veľa zaujímavého!!! A čo by to bolo za rozprávanie o čokoláde, keby sme ju nemohli aj ochutnať! Každý z nás priniesol svoju obľúbenú čokoládu a už sme degustovali – bielu, mliečnu, tmavú, s hrozienkami, s karamelom, ale aj s chilli. Veľmi sme si pochutili. Bol to veľmi príjemný deň, pretože čokoláda je naša obľúbená pochúťka. Medzinárodný deň čokolády je oslavou najpopulárnejšej sladkosti na svete – čokolády.

sep
07

Tri, dva, jeden... začíname!

zsr miniV pondelok 5. septembra 2022 ráno sa na školskom dvore našej Dvojky rozliehala štátna hymna SR, aby viac ako 800 žiakov so svojimi pedagógmi slávnostne odštartovali nový školský rok 2022/2023.
Po zaujímavom programe plnom spevu, básní a tanca pán riaditeľ Mgr. P. Kocák pozdravil a privítal všetkých zamestnancov, žiakov i rodičov. Oboznámil prítomných o úspešne ukončených rekonštrukčných prácach priestorov školy, z ktorých sa všetci žiaci veľmi tešia.
Dvojka veľmi silne pestuje u žiakov aj empatiu a dobrosrdečnosť. S myšlienkou pomôcť začala minulý školský rok, kedy nerezovým Srdcom pomoci umiestneným pred budovou školy dala možnosť zbierať žiakom aj Vranovčanom plastové vrchnáky a spolu s ostatnými darcami (učitelia, rodičia, firmy, jednotlivci, Vranovské vydry a ďalší) tak mohli prispieť sumou 1400€ na špeciálny parabicykel Ľubkovi z Tovarného. Podarilo sa! Presne o rok sa táto myšlienka naplnila a Ľubkovi a jeho novému parabicyklu tlieskali všetci prítomní.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI