dec
07

Okuliare pre Afriku

okuliare miniVážení rodičia, milí žiaci!
Možno máte doma bohatstvo...
Máte vy, vaši rodičia, starí rodičia, susedia, tety, ujovia doma staré nepoužívané dioptrické okuliare? Vedeli ste, že v Keni stoja také okuliare ročný plat? Darujte okuliare ľuďom, ktorí ich naozaj potrebujú, ale nemôžu si ich dovoliť. Ak máte doma nepotrebné, staré alebo nepoužívané okuliare, alebo poznáte niekoho takého, zapojte sa do tejto zbierky.

Prečo? Aby ste niekomu rozjasnili deň. Ako? Jednoducho.

plagat okuliare
Stačí doniesť takéto nepotrebné okuliare do školy, odovzdať ich svojej triednej pani učiteľke alebo ktorémukoľvek zamestnancovi na našej škole. Všetky vyzbierané okuliare sa odošlú do Detskej organizácie Fénix, kde sa vyčistia a zmerajú. Následne poputujú ľuďom do Afriky, ktorí nemajú peniažky na to, aby si ich zakúpili. Pomôžme spoločne týmto ľuďom, deťom, aby mohli čítať, písať, učiť sa, pracovať a žiť plnohodnotný život.

Urobme dobrý skutok a šírme túto výzvu medzi svojimi kamarátmi. Určite sa u niekoho doma povaľujú v zásuvke staré, prachom zapadnuté okuliare. Pomôžme tak rozjasniť deň tým, ktorí bez našej pomoci vidia svet hmlisto.

Ďakujeme!

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI