Výberové konanie

dec
11

Handmade vianočné ozdoby

vo miniRýchlo sa nám zvianočnieva, vonku poletuje sneh, no my sme ešte stále zavalení mnohými povinnosťami, nevynímajúc školské. Keďže sú žiaci druhého stupňa na dištančnom vzdelávaní a nemôžu nasávať predvianočnú atmosféru v našom školskom prostredí, tešiť sa z vyzdobených priestorov školy a nemôžu spoločne vyrábať ozdôbky na vianočné stromčeky do vlastných tried. Rozhodli sme sa preto urobiť online výstavku ručne vyrobených vianočných ozdôb, aby sme pomyselne spolu precítili blížiace sa sviatky.
Z množstva zaslaných fotografií od šikovných žiakov sme získali pestrú paletu ručne vyrobených ozdôb. Sú finančne nenákladné, veselé, vyrobené z rôznych materiálov, no, čo je podstatné, pomohli deťom cibriť kreatívne myslenie, tvorivosť a trpezlivosť... Veríme, že vás mnohé potešia, zaujmú a inšpirujú. Poďte sa pozrieť na niektoré a uvidíte, koľko šikovných ľudí je všade okolo nás.

 • 16390650784858367271190678111004
 • 16391264561931853218402336398795
 • 20211209_084207
 • 20211209_084443
 • 20211209_154331
 • IMG_20211130_200741
 • IMG_20211203_115816
 • IMG_20211209_094809
 • IMG_20211209_130928_718
 • MVIMG_20211207_113733
 • d.u. technika

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI