dec
17

Sýkorka v sychravom počasí

sykorka miniPosledný decembrový školský deň sa deti z 3.C ocitli v krajine, kde sa voda liala a piesok sa sypal. Za sychravého počasia v dobrej nálade objavovali. Obuli si topánky, ktoré mali opísané v texte. Boli z nepremokavého materiálu, vysoké až po kolená, modré ako obloha s tromi lienkami. Takto obuté a podľa ďalších pokynov aj oblečené vykročili na školský dvor tak, aby nevyplašili sýkorky. Pozorovali ich a dýchali vôňu sychravého počasia. Určovali názvy stromov v okolí školy. Jeden zo stromčekov si narysovali na zelený papier. Rysovanie bolo presné a čisté, aby to bola najkrajšia vianočná jedlička. Nasledovalo strihanie, lepenie a ozdobovanie, kde si deti zopakovali anglickú slovnú zásobu – školské potreby. Po dokončení práce sme vošli do triednej galérie. Tam sme si zahrali bábkové divadlo – povesť O bratislavskom Valdherovi.
Veselé Vianoce!

  • 17_12_3_C_1
  • 17_12_3_C_2
  • 17_12_3_C_3
  • 17_12_3_C_4
  • 17_12_3_C_5
  • 17_12_3_C_7

 

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI