dec
19

Dá sa to aj takto?!

hokej pozemny miniZdravie ovplyvňujeme svojím vlastným životným štýlom. Najdôležitejších je len niekoľko hlavných bodov, a to: zdravá výživa, primeraná pohybová aktivita, dostatok spánku, optimizmus a dobrá nálada, radosť zo života. Práve pohybová aktivita je v tejto dobe obmedzená. Deti potrebujú športovať. Rešpektovanie pandemických pravidiel i počasie neodradili žiakov 3.C triedy urobiť pre svoje zdravie, radosť a dobrú náladu maximum. Zahrali si pozemný hokej. Jedná sa o obdobu štandardného hokeja. Cieľom, ktorý majú účastníci dosiahnuť, je streliť gól súperovi.
Kde sa teda začala história tohto športu? Mnohí veria, že táto disciplína bola prevzatá z bežného ľadového hokeja. Podľa historických údajov existuje pomerne starodávny obraz, ktorý zobrazuje dvoch mužov s kyjakmi. Bojujú o loptu z pyramídy. 

hokej pozemny egypt
Tento obrázok sa týka Egypta a v blízkosti rieky Níl sú muži. To možno považovať za prvý prototyp. 
Aj takto sa deti snažili si nájsť recept, ako byť zdraví a cítiť sa príjemne a fit.

  • 3_C_11
  • 3_C_4
  • 3_C_6
  • 3_C_7
  • 3_C_8
  • 3_C_9

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI