dec
21

Pytagoriáda P5, P6, P7 a P8

pytag miniPytagoriáda je postupová matematická súťaž jednotlivcov, v ktorej si každoročne zmerajú sily žiaci v počítaní príkladov, aj v samotnej rýchlosti počítania. Každé kolo spočíva v riešení súboru 15 úloh počas 60 minút.
Súťaž v kategóriách P3, P4 a P5 je dvojkolová: I. kolo – školské, II. kolo – okresné.
Súťaž v kategóriách P6, P7 a P8 je trojkolová: I. kolo – školské, II. kolo – okresné, III. kolo – celoštátne.
V dňoch 7. a 8. 12.2021 sa uskutočnilo školské kolo aj na našej škole.

V kategórii P5 úspešnými riešiteľmi boli žiaci:
V.A Daniel Berta, Laura Pivovarníková
V.B Stanislav Ondejko, Alexander Piršč, Filip Kraus
V.C Richard Znanec, Júlia Maťašová, Ondrej Konečný, Vanesa Pisarčíková
V.D Victoria Lajčáková, Lenka Lapková

V kategórii P6 úspešnými riešiteľmi boli žiaci:
VI.A Matúš Novikmec, Klára Opaľuchová, Matthias Filip Popaďák, Noemi Mitriková
VI.B Sofia Fuňáková, Monika Juhasová, Viktor Kóňa, Diana Mantičová, Terézia Klimkovská, Peter Slivka, Martin Gič
VI.C Katarína Zajícová, Viktória Horváthová, Peter Tkáč, Timea Baškovská, Šimon Štovka

V kategórii P7 úspešnými riešiteľmi boli žiaci:
VII.A Nela Ďurašová, Karina Čechová, Tamara Kolesárová, Milan Gešperik, Laura Ravasová, Dominika Petríková
VII.B Ela Fecenková
VII.C Jakub Tabaka, Tobias Turcovský, Sára Havrišová, Tamara Furková
VII.D Tomáš Kalman, Michael Kozák, Mária Sabolová, Dominika Šaffová

A nakoniec v kategórii P8 boli úspešní riešitelia títo žiaci:
VIII.A Adrián Ondik, Samuel Galbavý
VIII.B Tamara Ivanová, Matej Lešňanský, Stela Saladiaková, Richard Vasilko, Sofia Michalčová
VIII.C Katarína Kačerová, Evanna Lazorová
VIII.D Simona Janová, Michal Vagaský, Barbora Jakubčinová

Všetci úspešní riešitelia postupujú do okresného kola. Súťažiacim ďakujeme za účasť a blahoželáme k dosiahnutým výsledkom. Zároveň ešte držíme prsty, aby sa im darilo aj v ďalšom kole súťaže.

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI