jan
21

Na korčuliach veselo i vážne

klzisko miniMalí korčuliari z ŠKD oprášili svoje korčule a v piatok, 21.1.2022 navštívili STD Arénu. Cieľom tejto aktivity bolo dať deťom možnosť takmer po dvojročnej prestávke vyskúšať si pohyb na ľade a dať im možnosť ďalšej športovej aktivity. Deti si zopakovali svoje základné korčuliarske zručnosti. Aj keď prvý kontakt s ľadovou plochou bol plný obáv a neistoty, z minúty na minútu bol istejší a vážne a sústredené tváre detí sa premenili na usmiate tváričky.

 • IMG_20220121_133454
 • IMG_20220121_133503
 • IMG_20220121_133509
 • IMG_20220121_133547
 • IMG_20220121_133549
 • IMG_20220121_133705
 • IMG_20220121_133815
 • IMG_20220121_133818
 • IMG_20220121_133840
 • IMG_20220121_133850
 • IMG_20220121_133856
 • IMG_20220121_134015
 • IMG_20220121_134055
 • IMG_20220121_134105
 • IMG_20220121_134122
 • IMG_20220121_134253
 • IMG_20220121_134352
 • IMG_20220121_135524
 • IMG_20220121_140643
 • IMG_20220121_140741
 • IMG_20220121_140900
 • IMG_20220121_141021
 • IMG_20220121_141109
 • IMG_20220121_141200
 • IMG_20220121_141259
 • Klzisko_2
 • Klzisko_3
 • Klzisko_4
 • Klzisko_5
 • Klzisko_6
 • Klzisko_8
 • Klzisko_VII
 • Klzzisko_1

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI