jan
31

Dobrodružná cesta k angličtine pokračuje (eTwinning)

etwinning logoNovember
Na našom projekte pracujeme každý mesiac. V novembri sme sa venovali téme zvierat. Naši šiestaci predstavovali svoje obľúbené zvieratká v anglickom jazyku novým zahraničným priateľom. V druhej časti mesiaca sme spoločne tvorili online knihu (storyjumper). Každá partnerská škola pripravila online hru a aktivity pre ostatných žiakov. Jednotlivé aktivity sme vytvorili pomocou web nástrojov (jigsawpuzzle a educaplay) a vložili do knihy pomocou QR kódov. Našu vytvorenú knihu s aktivitami si môžete prelistovať na tomto linku:
https://www.storyjumper.com/book/read/117108012/6181a92d1e7f4
December
December bol pre nás kratší mesiac, no veľmi poučný a zábavný.

Všetci sme sa online stretli 7. decembra prostredníctvom zoom aplikácie, kde si žiaci zahrali kvíz (kahoot, quizlett) a zmerali si vedomosti o zvieratách získané z vytvorenej knihy. Naši žiaci obsadili aj popredné miesta, ocenení boli certifikátmi.
Vytvárali sme online pozdravy a želania na Nový rok 2022. V aplikácii Canva sme vytvorili aj spoločné kolaboratívne video zo vzájomných pozdravov:
https://youtu.be/L8DYCwhkIn8
Január
Po návrate z prázdnin sme pokračovali v téme sviatky. Opäť sme vytvárali online knihu (bookcreator). Spoločne sme vybrali 5 najvýznamnejších sviatkov vo svete. Naši žiaci predstavovali náš najvýznamnejší sviatok - Veľkú Noc. Aký je to sviatok a aké máme zvyky na Slovensku. Ďalšia časť žiakov nahovorila pripravený text. Knihu si môžete pozrieť v tomto linku: https://app.bookcreator.com/books/YK2pmUwKSBeUh36TMUsssA/N5xIP9xfTDCDR4y2Qqa-hw

  • Easter
  • FotoJet (1)
  • IMG_3472-COLLAGE
  • IMG_3482-COLLAGE
  • IMG_3509
  • animal-COLLAGE
  • finding
  • foto
  • puzzle ac

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI