Výberové konanie

jan
31

Deň bez internetu - offline

teenageri miniVo veku od 12 rokov predstavuje internetová populácia Slovenska 3,06 milióna používateľov. Naše životy sú už natoľko späté s internetom, že sme už zabudli tráviť čas bez neho. Ani si neuvedomujeme, koľko skvelých činností nám vymizlo zo života, lebo ho trávime mnohokrát zbytočným scrollovaním. Deti z X. oddelenia ŠKD sa v piatok, 28. januára 2022, rozhodli vystúpiť zo svojej komfortnej zóny a dohodli sa, že prežijú deň bez internetu. V rámci komunitného kruhu diskutovali o výhodách a nevýhodách internetu a vytvorili plagát, na ktorom prezentovali činnosti, ktoré by sa pokojne mohli robiť bez internetu. Pamätáte sa vy, kedy ste boli naposledy offline? Skúste to aspoň na jeden deň. Verte, že váš deň bude bohatý na krásne zážitky. Tie si však uchovajte vo svojich spomienkach a nezdieľajte ich na sociálnych sieťach.

Výhody internetu: vyhľadávanie informácií, online vyučovanie, komunikácia s rodinou a kamarátmi, nakupovanie, hranie hier

Nevýhody internetu: nepravdivé informácie, kyberšikana, zdravotné problémy, málo pohybu, strata osobného kontaktu

 • IMG_20220128_142003
 • IMG_20220128_142031
 • IMG_20220128_142033
 • IMG_20220128_142049
 • IMG_20220128_142109
 • IMG_20220128_142121
 • IMG_20220128_142420
 • X._1
 • X._2
 • X._3
 • X._5
 • X._6

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI