jún
02

Dopravná výchova trochu inak

dopr znackaCieľom všetkých aktivít, ktoré plnili deti posledný májový týždeň v ŠKD bolo pripraviť ich na samostatný pohyb v cestnej premávke. Spolu s mjr. Ing. Jozefom Hrehom, príslušníkom PZ SR, si zopakovali základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, oboznámili sa s dopravnými značkami a svoje nadobudnuté vedomosti si overili na našom DDI. Pani vychovávateľky sa však rozhodli priblížiť deťom dopravnú výchovu trochu inak. Využili ich hravosť, spoločne vyrobili dopravné značky a na DDI vytvorili velikánsku živú značku. Veríme, že deti využijú získané poznatky v každodennom živote, aby čo najmenej dochádzalo k dopravným nehodám a zraneniam.   

 • DP_0
 • DP_1
 • DP_12
 • DP_13
 • DP_18
 • DP_2
 • DP_22
 • DP_24
 • DP_3
 • DP_8
 • DP_II.B_1
 • DP_II.B_2
 • DP_II.B_3
 • DP_II.B_4
 • DP_II.B_9
 • DP_II.D_5

Dopravná výchova trochu inak

Cieľom všetkých aktivít, ktoré plnili deti posledný májový týždeň v ŠKD bolo pripraviť ich na samostatný pohyb v cestnej premávke. Spolu s mjr. Ing. Jozefom Hrehom, príslušníkom PZ SR, si zopakovali základné pravidlá cestnej premávky pre chodcov a cyklistov, oboznámili sa s dopravnými značkami a svoje nadobudnuté vedomosti si overili na našom DDI. Pani vychovávateľky sa  však rozhodli priblížiť deťom dopravnú výchovu trochu inak. Využili  ich hravosť,  spoločne  vyrobili dopravné značky a na DDI vytvorili velikánsku živú značku .   Veríme, že deti využijú získané poznatky  v každodennom živote, aby čo najmenej dochádzalo k dopravným nehodám a zraneniam.