Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Prváci, pozor! Administrátor 178
Rozlúčka deviatakov Administrátor 563
Stretnutie primátora s prvákmi Administrátor 244
Lesnícke dni Administrátor 185
Urobili sme radosť... Administrátor 164
EKO-deň ZAPIKAN Administrátor 253
eTwinning- „More than words“- finále Administrátor 175
Kaštieľ a ZOO v Stropkove Administrátor 193
Detský výtvarný Vranov Administrátor 200
„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ Administrátor 153
S peňaženkou v ruke Administrátor 162
Historické drevené divadlo Administrátor 234
Kaštieľ a skanzen v Humennom Administrátor 228
Úspech v celoslovenskej súťaži Cesty za poznaním minulosti Administrátor 214
Dlaň dokorán Administrátor 199
Škola v prírode - Krpáčovo Administrátor 291
Medzinárodné úspechy v jazykových súťažiach Administrátor 226
Hello England! - Dvojkári v Anglicku Administrátor 328
ŠKD poplatky Administrátor 238
Pytagoriáda – celoštátne kolo Administrátor 267
VIVAT, DVOJKA! Administrátor 289
Medzinárodná výtvarná súťaž "Csontváryho túlavé topánky" Administrátor 231
Naša Emka opäť uspela! Administrátor 236
Ak máš toho viac, podeľ sa! Administrátor 184
„Spišský Jeruzalem mojimi očami” Administrátor 167
Naša NAJ Dvojka Administrátor 175
Matematický klokan 2022 Administrátor 237
Umelecké súťaže v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou Administrátor 158
MDD v Hornozemplínskej knižnici Administrátor 134
Deti rodičom Administrátor 171

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI