Zobr. počet
Názov Autor Počet návštev
Prváci, pozor! Administrátor 226
Rozlúčka deviatakov Administrátor 619
Stretnutie primátora s prvákmi Administrátor 293
Lesnícke dni Administrátor 227
Urobili sme radosť... Administrátor 213
EKO-deň ZAPIKAN Administrátor 305
eTwinning- „More than words“- finále Administrátor 220
Kaštieľ a ZOO v Stropkove Administrátor 243
Detský výtvarný Vranov Administrátor 276
„Sme škola, kde sa šikanovanie netoleruje v žiadnych podobách!“ Administrátor 199
S peňaženkou v ruke Administrátor 203
Historické drevené divadlo Administrátor 295
Kaštieľ a skanzen v Humennom Administrátor 273
Úspech v celoslovenskej súťaži Cesty za poznaním minulosti Administrátor 255
Dlaň dokorán Administrátor 249
Škola v prírode - Krpáčovo Administrátor 344
Medzinárodné úspechy v jazykových súťažiach Administrátor 280
Hello England! - Dvojkári v Anglicku Administrátor 381
ŠKD poplatky Administrátor 300
Pytagoriáda – celoštátne kolo Administrátor 333
VIVAT, DVOJKA! Administrátor 334
Medzinárodná výtvarná súťaž "Csontváryho túlavé topánky" Administrátor 317
Naša Emka opäť uspela! Administrátor 277
Ak máš toho viac, podeľ sa! Administrátor 230
„Spišský Jeruzalem mojimi očami” Administrátor 206
Naša NAJ Dvojka Administrátor 225
Matematický klokan 2022 Administrátor 291
Umelecké súťaže v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou Administrátor 195
MDD v Hornozemplínskej knižnici Administrátor 175
Deti rodičom Administrátor 210

Nový  Create new article.

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI