jún
17

ŠKD poplatky

doleziteNa základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 182/2021, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza

do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

Upozorňujeme, že platby za ŠKD, 

za mesiace január - jún 2022 

je potrebné uhradiť

najneskôr do 17. 06. 2022

 

na účet ZŠ: SK06 0200 0000 0016 3693 2457

 

Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

 

Mgr. Peter Kocák, v.r.

riaditeľ ZŠ

Na základe schváleného Všeobecne záväzného nariadenia mesta Vranov nad Topľou č. 174/2020, Vám oznamujeme, že výška príspevku na čiastočnú úhradu nákladov spojených s činnosťou ŠKD (10,00 € mesačne) sa uhrádza

 do 10. dňa príslušného mesiaca.

 

Upozorňujeme, že platby za ŠKD,

za mesiace január - jún 2022

 je potrebné uhradiť

najneskôr do 17. 06. 2022

 

na účet ZŠ – SK06 0200 0000 0016 3693 2457

 

Zároveň prosím o zrušenie trvalých príkazov!!!

 

 

 

 

 

Mgr. Peter Kocák, v.r.

riaditeľ ZŠ