jún
20

Škola v prírode - Krpáčovo

skvp miniŽiaci štvrtého ročníka sa v dňoch 13.6. - 17.6.2022 zúčastnili zdravotno-vzdelávacieho pobytu v Škole v prírode – Krpáčovo. Cestou do Krpáčova navštívili významnú kultúrnu pamiatku - Spišský hrad, historické centrum a kostol v meste Levoča, kde obdivovali oltár majstra Pavla z Levoče. Počas pobytu v hoteli Hydro spoznávali prírodu v okolí Krpáčova, odkiaľ zorganizovali vychádzku k Vodnej nádrži Krpáčovo, vychádzku po Medvedej cestičke a výlet Černohorskou železničkou do lesníckeho skanzenu Vydrovo. Pri turistických vychádzkach sa žiaci oboznamovali s regiónom Nízkych Tatier. Spoznávali faunu a flóru Horehronia, prírodné, kultúrne a historické pamiatky. Sledovali život v prírode, učili sa správať vo voľnej prírode, uvedomovali si význam ochrany lesa.

Uplatňovali vedomosti z rôznych oblastí environmentálnej výchovy. Popoludňajšie a večerné aktivity prežili v zábavnom a rekreačnom duchu. Rôzne hudobno-pohybové hry, súťaže a tance boli súčasťou animačného programu Lesníček. Pobyt v škole v prírode ukončili návštevou Bystrianskej jaskyne. Žiaci prežili týždeň plný zaujímavých podujatí a aktivít v zdravom prostredí.

 • 20220613_101045
 • 20220613_105011
 • 20220613_105325
 • 20220613_105428
 • 20220613_122822
 • 20220613_122900
 • 20220613_123010
 • 20220613_173311
 • 20220613_173354
 • 20220613_173444
 • 20220613_173548
 • 20220613_173654
 • 20220613_173826
 • 20220613_173938
 • 20220613_173944
 • 20220613_174037
 • 20220614_110548
 • 20220614_113622
 • 20220614_153809
 • 20220614_191220
 • 20220614_192945
 • 20220615_095510
 • 20220615_101539
 • 20220615_111018
 • 20220615_145138
 • 20220615_145547
 • 20220615_165949
 • 20220616_094234
 • 20220616_095454
 • 20220616_103829
 • 20220616_104302
 • 20220616_105520
 • 20220616_110125
 • 20220616_113526
 • 20220616_113752
 • 20220616_120719
 • 20220616_123415
 • IMG_20220613_094326
 • IMG_20220613_105901
 • IMG_20220616_115148
 • IMG_20220616_115618
 • IMG_20220616_120148
 • IMG_20220616_122056
 • IMG_20220616_122156
 • IMG_4519
 • IMG_4522
 • IMG_4524
 • IMG_4527
 • IMG_4529
 • IMG_4531
 • IMG_4539
 • IMG_4543
 • IMG_4545
 • IMG_4547
 • IMG_4548
 • received_1489419788186633
 • received_377076334489015
 • received_400468882140557
 • received_417455030273388
 • received_438265048146120
 • received_439153718032984
 • received_442043790698158
 • received_501584321727895
 • received_598695141469549
 • received_692405075152780
 • received_698243627908685
 • received_802290720758486
 • received_916128706452241

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI