jún
28

eTwinning- „More than words“- finále

erasmus miniNadväzujúc na projekt „Erasmus+“ sme sa na našej škole rozhodli zapojiť do projektu eTwinning v spolupráci s kolegami a študentmi zo Strednej všeobecno-vzdelávacej školy Stanislawa Staszica z poľského mesta Jastrzebie-Zdroj a podieľať sa na tvorbe krátkych príbehoch pre deti a mládež prostredníctvom platformy Storyjumper. So svojimi žiakmi sa do projektu zapojili pani učiteľky Mgr. Margaréta Borošová, Mgr. Anna Jusková a Mgr. Michaela Štempáková.
Naši žiaci rozvíjali nielen svoje jazykové schopnosti v anglickom jazyku - poľskými študentmi napísané príbehy museli prečítať, obsahovo ich pochopiť, ale aj vybrať časti príbehov, ktoré sú myšlienkovo nosné a ilustrovať ju. Popritom rozvíjali aj svoje počítačové zručnosti. Veľmi nás teší výsledok niekoľko mesačnej práce. Naši žiaci opäť dokázali, že sú všestranne nadaní, veď posúďte sami. Výsledné diela našich žiakov v spolupráci s ich priateľmi z Poľska je možné vzhliadnuť prostredníctvom nasledujúcich odkazov.

1. ARTHUROVE ÍRSKE DOBRODRUŽSTVO https://www.storyjumper.com/book/read/132505352/62a0cbcd6fba8
2. PRÍBEH O NESSA https://www.storyjumper.com/book/read/131938582/62a0cc40ef1f4
3. BEGULOVE DOBRODRUŽSTVO https://www.storyjumper.com/book/read/124525292/Begulas-Adventure
4. ELISABETHINA NOČNÁ MORA https://www.storyjumper.com/book/read/124526002/Story#page/14
5. ODVAHA STRATA A NÁLEZY https://www.storyjumper.com/book/read/124101772/62604e8132bda
6. PRVÉ DOJMY https://www.storyjumper.com/book/read/124104182/Malta-story-2

 • 1
 • 2
 • 3
 • 4
 • 7
 • 8
 • eTWINNING9_A
 • eTwinning_8A
 • etw6
 • etw7
 • etw8

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI