jún
28

EKO-deň ZAPIKAN

zapikan miniDňa 27. 6. vyvrcholila séria EKO-dní na našej škole návštevou deviatakov v neďalekej prírodnej pamiatke Zapikan. Lokalita sa nachádza v katastri obce Davidov a trasa je nenáročná vedúca náučným chodníkom. V najzaujímavejšej časti je prístup do rokliny zabezpečený drevenými mostíkmi a rebríkmi. Cieľom tohto dňa bolo poukázať na chránené územia vyskytujúce sa v našom okrese a ich význam.

 • 1656404969303
 • 1656404969311
 • 1656404969330
 • 1656404969347
 • 1656404969433
 • 1656404969441
 • IMG_20220627_093759
 • IMG_20220627_094450
 • IMG_20220627_094733
 • IMG_20220627_095017
 • IMG_20220627_095205
 • IMG_20220627_095929
 • IMG_20220627_100742
 • IMG_20220627_100829

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI