máj
15

Exkurzia v Hanušovciach nad Topľou

hanusovce mini5.5.2022 žiaci štvrtého ročníka navštívili múzeum v Hanušovciach nad Topľou, ktorého expozície sú umiestnené v bývalom šľachtickom sídle vo Veľkom kaštieli rodiny Dessewffyovcov. Žiaci nahliadli do histórie kaštieľa, rodiny, ktorá budovu postavila a zaslúžila sa aj o rozvoj a rozmach celého kraja. V kaštieli si prezreli dobovo zariadené miestnosti s historickým nábytkom a výzdobou. V prírodnej expozícii sa zoznámili so stručným vývojom územia od najstarších geologických dôb až po súčasnosť, s faunou a flórou lesa a vodných biotopov. V historickej expozícii si prezreli exponáty, ktoré prezentovali novšie dejiny, I. a II. svetovú vojnu a dejiny mesta Hanušovce nad Topľou. V archeoparku – v jedinečnom archeologickom múzeu v prírode, ohraničenom vysokým plotom so zahrotených kolov, žiaci nahliadli do jednotlivých stavieb, ktoré predstavujú bývanie ľudí v paleolite, neolite, mladšej doby bronzovej, doby laténskej a slovanského obdobia.

Vyskúšali si vyrobiť nádoby z hliny, utkať náramky, vyrobiť si prstene z medeného drôtu, strieľať šípy z luku, mlieť zrno, pozorovať voľne pohybujúce sa zvieratá.
Za príjemne strávené chvíle ktoré žiakom poskytli poučenie aj zábavu, pracovníkom múzea veľmi pekne ďakujeme.

 • 20220505_084139
 • 20220505_084152
 • 20220505_084231
 • 20220505_085214
 • 20220505_091003
 • 20220505_093058
 • 20220505_093148
 • 20220505_093649
 • 20220505_094810
 • 20220505_095717
 • 20220505_101420
 • 20220505_110353
 • 20220505_111002
 • 20220505_111119
 • 20220505_112719
 • 20220505_112757
 • 20220505_114609
 • IMG_20220505_103843
 • IMG_20220505_104254
 • IMG_20220505_112943
 • IMG_4388
 • IMG_4395
 • IMG_4405
 • IMG_4406
 • IMG_4417

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI