máj
19

Dukla symbol priateľstva národov

dukla miniNa Dukle ticho iba vánok
v korunách bukov mäkko sviští
hrdinov padlých tuhý spánok
október čúva zlatolistý.
Priestor Prírodného vojenského múzea s Pamätníkom československej armády navštívili žiaci 9. ročníka v rámci celodennej exkurzie namiesto vyučovania v stredu 11.mája.2022. S úctou a pietou položili kyticu a zapálili sviečku padlým hrdinom druhej svetovej vojny. Tento prírodný areál patrí k najnavštevovanejším miestam regiónu. Nachádza sa v blízkosti hraničného priechodu do Poľska – Vyšný Komárnik a je pripomenutím Karpatsko-duklianskej vojenskej operácie.

Počas bojov tu padlo vyše 60 000 sovietskych a československých vojakov. Pamätník je zakomponovaný do vojenského cintorína, ktorý pretína kolonáda s bronzovými tabuľami. Tabule nesú mená 1 265 padlých príslušníkov 1. československého armádneho zboru v ZSSR. Súčasťou pamätníka je i pamätný cintorín, kde je pochovaných 565 príslušníkov 1.československého armádneho zboru v ZSSR, ktorí tu zahynuli. Okolie pamätníka s cintorínom je rozľahlým vojenským múzeom pod otvoreným nebom. Bývalé bojisko možno uvidieť z nadhľadu, ktorý návštevníkom poskytuje vyhliadková veža, kde si žiaci vypočuli výklad sprievodcu. V areáli prírodného múzea ako aj okolo cesty do Svidníka je rozmiestnených 55 kusov ťažkej bojovej techniky z 2.svetovej vojny. V okolitých lesoch sa dá i dnes ukryť v zachovaných bunkroch. Do múzea patrí i Údolie smrti v okolí obce Kapišová, kde sa odohrali najťažšie boje s masívnym nasadením tankov. 8.mája uplynulo 77 rokov, keď v Európe zvíťazila sloboda nad fašizmom. Sloboda, demokracia a mier nie sú len slová. Za slobodu musíme neustále bojovať, mier nie je stály a demokracia chráni dodržiavanie základných ľudských práv a slobôd. Nezabúdajme na tých, ktorí v boji stratili to najcennejšie a ich odkaz ochraňujme.

  • IMG_20220511_092216
  • IMG_20220511_101241 (1)
  • IMG_20220511_101444
  • IMG_20220511_102216
  • IMG_20220511_102256
  • IMG_20220511_130501

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI