máj
23

Kvet klasik – úspech v krajskom kole

jazkvet miniAj krajské kolo postupovej jazykovej súťaže Kvet klasik sa konalo na sklonku apríla online formou. Ide o súťaž v prednese anglickej literatúry, kde si žiaci ZŠ, SŠ volia umelecký prednes prevzatej alebo vlastnej poézie či prózy. Našu školu reprezentovali v kategórii pre II. stupeň Noemi Mitriková (6.A) a Kristína Korekáčová (8.B). Obom dievčatám je bližšia próza, vybrali si prevzatú tvorbu. Noemi si zvolila dielo „Matilda“ - Roald Dahl a Kristína prózu „Pride and Prejudice“ - Jane Austen.
Do súťaže poslali svoje nahrávky a tie im priniesli krásne umiestnenia. Vo veľkej konkurencii získala Noemi Mitriková 2. miesto a Kristína Korekáčová sa umiestnila na 4. mieste. Za tieto popredné miesta získali certifikát. Pre väčšinu žiakov nie je ľahké recitovať ani len v slovenskom jazyku, o to ťažšie je v cudzom. Preto Noemi a Kristíne patrí veľký obdiv, blahoželáme im k úspechu a tešíme sa spolu s nimi.

  • D2
  • IMG_4695