máj
25

Slávici z lavice

szl mini

10. mája 2022 sa v Centre voľného času vo Vranove nad Topľou konalo obvodové kolo súťaže v interpretácii populárnej piesne Slávici z lavice. Súťažilo sa v 4 kategóriách: I. kat. (1. – 4. roč. ZŠ), II. kat. (5. – 6. roč. ZŠ), III. kat. (7. – 9. roč. ZŠ), IV. kat. (stredné školy). Našu školu reprezentovali naše 3 mladé talenty. Teší nás, že ani tento rok nechýbali medzi ocenenými výkonmi aj žiaci „Dvojky“.
V 1. kategórii si krásne 2. miesto vyspievala Bianka Baranová zo IV.D. V druhej kategórii vynikla Zuzka Štefanková z V.B a získala 2. miesto. Tretiu kategóriu s prekrásnym hlasom a smelým umeleckým výkonom vyhrala Natália Kvočková z VIII.C a právom sa tak umiestnila na úžasnom prvom mieste.
Speváčky na súťaž pripravovali Mgr. Marta Šofranková a so školskou kapelou Mgr. Peter Šofranko a Mgr. Matúš Boroš, ktorí dievčatá aj hudobne sprevádzali. Dievčatám srdečne blahoželáme a želáme pevný hlások a čisté tóny aj v ďalších súťažiach!

  • a1
  • a2
  • a3
  • a4
  • a5
  • d1
  • d2
  • d3