máj
30

Olympiáda ľudských práv

relax mini19.5.2022 sa nám, opäť, podarilo zrealizovať školské kolo Olympiády ľudských práv. Súťažili žiaci ôsmeho ročníka, práve preto, že ľudské práve sú pilierovou témou pre spomínaný ročník. Žiaci boli rozdelení do 4 skupín po troch žiakov z jednotlivých tried. Súťažný deň pozostával z dvoch kôl.
Prvé kolo začalo testom, po vyhodnotení ktorého žiacke tímy postúpili do druhého kola. V druhom kole mali súťažiaci možnosť diskutovať a riešiť problematiku vybraných téz prostredníctvom vyjadrenia svojho názoru podloženého na základe získaných vedomostí a faktoch týkajúcich sa napríklad Dohovoru o právach dieťaťa, násilia na ženách a domáceho násilia, princípu nezávislosti a nestrannosti súdnej moci v demokratickom štáte, segregácie rómskych detí a mnohé ďalšie dokázateľné tvrdenia.
Komisia následne spočítala a pridelila body a vyhlásila výsledky jednotlivých tímov.
1. miesto: 8.D
2. miesto: 8.B
3. miesto: 8.A
4. miesto: 8.C
Všetkým blahoželáme!

  • foto1
  • foto2
  • foto3
  • foto4
  • foto5