máj
31

Na súde...

clovece miniSúdne pojednávanie Opatrenia na zamedzenie šírenia koronavírusu neobišli ani súdy a ovplyvnili tak priebeh súdnych pojednávaní. Po dlhšej odmlke sme sa mohli opäť zúčastniť súdneho pojednávania na Okresom súde vo Vranove nad Topľou. Pod pojmom súdne pojednávanie sa rozumie hlavné pojednávanie, predbežné prejednanie sporu, pojednávanie, verejné zasadnutie a neverejné zasadnutie a verejné vyhlásenie rozsudku. Mali sme možnosť nielen zažiť priebeh súdneho procesu, ale aj vidieť eskortnú miestnosť, v ktorej sú zadržiavaní odsúdení, pred začatím súdneho procesu. Pani sudkyňa v spolupráci s pani prokurátorkou zodpovedali na všetky naše zvedavé otázky, ktoré boli pre rozšírenie nášho obzoru veľmi prínosné.