okt
15

Lekári a príroda

byl mini„Lekár lieči, príroda uzdravuje.“ Hippokrates

V piatok, 15. októbra 2021, tretiaci z ŠKD privítali medzi sebou babku bylinkárku a zistili, že bylinkárka nie je len vybrané slovo, ale osoba, ktorá zbiera liečivé byliny, pozná ich liečivé účinky, vie z nich pripraviť liečivé čaje, mastičky, sirupy či oleje. Babka bylinkárka (p. vychovávateľka Martina Holpová), vysvetlila deťom, že ľudia odjakživa využívali sily prírody, aby upevňovali svoje zdravie a našli úľavu pri chorobe. Rastliny rastúce voľne v prírode, od drobných byliniek až po mohutné stromy v lese, slúžili oddávna ako liečivé rastliny a je to tak dodnes. Deti sa dozvedeli, že najobľúbenejšou liečivou bylinkou babky bylinkárky je materiná dúška, a to nie len preto, že kvitne cez prázdniny a krásne vonia, ale aj pre jej blahodarné účinky pri ťažkostiach s dýchaním alebo trávením. Spoznali aj ďalšie liečivé rastliny rastúce v blízkosti našich domovov.

 • LP_0
 • LP_1
 • LP_2
 • LP_4
 • LP_5
 • LP_6
 • LP_7
 • LP_8
 • PL_1
 • PL_2
 • PL_3
 • PL_4
 • PL_5
 • PL_6
 • PL_7

 

pop3 mini2

Silné stránky školy

1. ŠKOLSKÝ VZDELÁVACÍ PROGRAM VZDELANIE PRE ŽIVOT zabezpečujúci kvalitný výchovno–vzdelávací proces obohatený o:
- pestré metódy a formy práce;
- moderné didaktické prostriedky a učebné materiály;
- vyučovanie pomocou portálu Class Server;
- doplnené voliteľné predmety: spoločenská výchova, mediálna výchova, dopravná výchova;
- cudzíe jazyky: anglický, nemecký;
- anglický jazyk od 2. ročníka
uskutočňovaný v:
- triedach postupne zariaďovaných  novým školským nábytkom a  IKT technikou;
- počítačových a multimediálnych učebniach;
- jazykových učebniach;
- dielňach;
- chemickej učebni;
- cvičnej kuchynke;
- školskej knižnici;
- na vlastnom detskom dopravnom ihrisku;
- dvoch telocvičniach a športových ihriskách;
2. V MIMOVYUČOVACOM ČASE
poskytuje výber záujmových aktivít v:
Centre voľného času podľa vlastného výchovného programu – POHYBOM KU ZDRAVIU združujúceho:
- volejbalový záujmový útvar;
- detský folklórny súbor Cifroško;
- tanečný súbor Varanovia;
ďalších  záujmových útvaroch:
- literárno - dramatické,
- počítačové,
- matematické,
- dopravné,
- športové,
- turistické.

3. REALIZÁCIA PROJEKTOV

4. Dvakrát ročne vydávaný ŠKOLSKÝ  ČASOPIS PRÍMA BIFĽOŠKO A BIFĽOŠKO

5. ŠKOLSKÝ KLUB DETÍ – v čase od:
06.30 - 08.00 hod.
11.40 – 17.30 hod.

6. AKTÍVNA SPOLUPRÁCA S RODIČMI A MESTSKÝMI INŠTITÚCIAMI