apr
01

Zážitková biológia

pp miniKoncom marca sa žiaci 4. a 7. ročníka na hodine biológie učili netradične, zážitkom. P. inštruktorka prvej pomoci p. Zeliková (Červený kríž) žiakom pomocou figuríny predviedla tragické modelové situácie, v ktorých sa nechce ocitnúť nikto. Žiaci so zadržaným dychom sledovali názorné ukážky, čo robiť, ak by boli svedkom úrazu, pádu, autonehody, dusenia sa, diabetického či epileptického záchvatu.
Možnosť vyskúšať si poskytnúť prvú pomoc bolo zážitkovým spestrením hodín biológie a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov. Veríme, že ak sa v takej situácii náhodou ocitnú, s chladnou hlavou v prvých chvíľach zastúpia záchranárov a budú vedieť, čo treba robiť. Prvá pomoc síce nenahrádza zdravotnícke ani lekárske ošetrenie, ale „...Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.“

  • IMG_20230323_091542
  • IMG_9932
  • IMG_9935
  • IMG_9941
  • IMG_9943
  • received_121398757491786