apr
08

Biblická súťaž a olympiáda

biblolympDňa 28. marca 2023 sa uskutočnilo na našej škole okresné kolo Biblickej súťaže a Biblickej olympiády gréckokatolíckeho náboženstva v troch kategóriách.
Našu školu reprezentovali 3 družstvá v rôznych kategóriách za prvý a druhý stupeň.
V A. kategórii súťaže, za prvý a druhý ročník, obsadilo naše družstvo druhé miesto v zložení: Soňa Bačovčínová a Daniel Palej z II.C a Alžbeta Virostková z II.B.
Naši žiaci 4. ročníka, Simona Mižovová a Noemi Palejová zo IV.B a Viktor Steeno zo IV.C, sa v B. kategórii súťaže, za tretí a štvrtý ročník, umiestnili na 1. mieste a postupujú na krajské, čiže eparchiálne kolo, ktoré sa uskutoční v Prešove.
V prvej kategórii Biblickej olympiády, za druhý stupeň základných škôl, sa umiestnili žiačky 8. ročníka Zuzana Gavaľová z VIII.A a Alexandra Mižovová z VIII.C na druhom mieste. Tak isto aj žiaci rímskokatolíckeho náboženstva sa umiestnili v tej istej Biblickej olympiáde v Michalovciach dňa 29. marca 2023 na druhom mieste v zložení: Mária Sabolová a Dominika Šaffová z VIII. D a Filip Laktič zo VII. B. triedy.
Žiakov pripravovali p. katechétka Anna Mydlová a o. Richard Harvilko.
Všetkým blahoželáme, ale víťazmi sú všetci, ktorí čítajú Sväté písmo a žijú podľa Božieho slova....

  • 20230328_085539
  • IMG_0332
  • IMG_0353
  • IMG_0372