apr
10

Slávici z lavice 2023

hlas mini

Začiatkom apríla vyleteli z Dvojky slávici so zlatom v hrdle, Tamara Hermanovská (III.C), Ján Štefanko (V.B), Zuzana Štefanková (VI.B), Noemi Mitriková (VII.A) a Natália Kvočková (IX.C), aby našu školu reprezentovali v okresnom kole súťaže v speve populárnej piesne - Slávici z lavice 2023, ktorá sa konala v CVČ vo Vranove nad Topľou. Výkony nádejných spevákov z 9 základných škôl okresu odborne hodnotila trojčlenná porota - PhDr. Beáta Balintová, Mgr. Alžbeta Madejová a Mário Jenčo. Okrem celkového dojmu súťažiacich hodnotili intonáciu, rytmus, prednes a výber piesne. Podľa slov poroty bolo veľmi ťažké vybrať najlepšieho, pretože výkony speváčikov boli dosť vyrovnané a na veľmi vysokej úrovni.
Dvojka sa napokon aj v tomto ročníku teší z úspechov svojich šikovných žiakov. Tamara Hermanovská ako šikovná „Kvetinárka“ v 1. kategórii nadchla porotu a získala 2. miesto, Natália Kvočková piesňou „Čerešne“ si 1. miestom v 3. kategórii vyspievala postup do krajského kola a Zuzana Štefanková, reprezentujúca 2. kategóriu, sa hrdí cenou poroty za výnimočný výkon.

Blahoželáme všetkým dvojkárom za úspešnú reprezentáciu a pánom učiteľom Mgr. Daniele Kráľovej, Mgr. Matúšovi Borošovi a Mgr. Petrovi Šofrankovi ďakujeme za precíznu prípravu žiakov a hudobný sprievod v okresnom kole súťaže. Deviatačke Natálke držíme palce v krajskom kole, nech si čo najvyššie ocenenie ako dvojkárka môže pamätať navždy.

 • 02
 • 03
 • 04
 • 05
 • 06
 • 07
 • 08
 • 09
 • 10
 • hermanovska
 • kvockova
 • stefankova