apr
12

TROJNÁSOBNÉ ZLATO!

goŽiaci Dvojky sa v hojnom počte zúčastnili školského kola Geografickej olympiády a následne tí najlepší z najlepších boli pozvaní na okresné kolo, ktoré sa konalo koncom marca v Centre voľného času. Svoje vedomosti ukázali v dvoch častiach písomného testu a to v teoretickej časti, kde preukázali teoretické poznatky z učiva nielen základnej školy a v praktickej časti, v ktorej ukázali svoje znalosti a zručnosti pri práci s atlasom, orientáciou v teréne či časovými pásmami.
Sme hrdí na prvenstvo našich žiakov vo všetkých troch kategóriách: kategória E – Stela Saladiaková (IX.B) – 1. miesto, kategória F – Katarína Zajícová (VII.C) – 1. miesto, obe dievčatá pripravovala pani učiteľka Mgr. Z. Štefanková a kategória G – Daniel Mihalčin (V.C) – 1. miesto, ktorého pripravovala pani učiteľka Mgr. Z. Džujková.
Našim zlatým víťazom srdečne blahoželáme a dievčatám držíme palce v krajskom kole.

  • 1681296660711
  • 1681296660732
  • 1681296660767
  • 1681296660785
  • 1681296660801
  • 1681296660812
  • 1681296660826
  • 1681296660843