apr
15

Cvičíme sa vo finančnej gramotnosti

pokladnicka miniKoncom marca sme v našej škole uskutočnili dve udalosti venujúce sa finančnej gramotnosti.
Prvou bolo národné online kolo Európskeho kvízu o peniazoch (European Money Quiz), je súčasťou Európskeho týždňa financií, organizuje ho Slovenská banková asociácia v spolupráci s Nadáciou pre deti Slovenska.
Európsky kvíz o peniazoch je zameraný na zlepšenie finančnej gramotnosti 13 až 15-ročných žiakov a študentov hravou a zábavnou formou. Hra na platforme „Kahoot!“, ktorá je u žiakov v školskom prostredí veľmi obľúbená. Je to tímová súťaž a zúčastnili sa jej 2 tímy žiakov 8. a 9. ročníka, ktorí dokázali, že vo finančnej gramotnosti sú síce doma, ale priznali, že ešte stále sa majú v čom zlepšovať. Oba naše tímy (z 250 tímov) skončili na 31. mieste a na 73. mieste. Žiakom ďakujeme za účasť a veríme, že budúci rok s prehĺbenými vedomosťami z finančnej gramotnosti a skúsenosťami z tohtoročnej súťaže to bude ešte lepšie.
Druhou súťažou bol 1. ročník Ekonomickej olympiády pre ZŠ. Cieľom súťaže je posilniť ekonomické a finančné vzdelávanie mladých ľudí. Súťažilo sa v znalostiach z ekonómie a financií. Test pozostával z 25 uzavretých otázok z oblasti finančnej gramotnosti a ekonómie, na ktorých zodpovedanie mal súťažiaci 40 minút. Každá otázka obsahovala 5 možných odpovedí.
Aj tu naši žiaci zabojovali ako najlepšie vedeli a zopár žiakov získalo z testu celkom pekný percentuálny výsledok. Najlepší spomedzi nich bol za 9. ročník Matej Lešňanský z 9.B a za 8. ročník Dominika Petríková z 8.A. Okrem Mateja a Dominiky sa v 50-tke najlepších z Prešovského kraja umiestnil aj Adam Jakubo z 8. B. Všetkým súťažiacim ďakujeme za peknú reprezentáciu našej školy.