apr
27

Postup na kraj v Biologickej olympiáde

biolymp miniV polovici apríla sa v Centre voľného času konala biologická olympiáda tentokrát kategória E, ktorá v sebe zahŕňala odbornosti botaniky, zoológie a geológie. Naši úspešní riešitelia školských kôl sa popasovali s náročnými úlohami a stali sa tak úspešnými riešiteľmi aj okresného kola. Latinské názvy rastlín a živočíchov, vlastné zbierky či vedomosti nad rámec obsahu vyučovania, boli náročnou výzvou, napriek tomu naši šikovní dvojkári zdolali aj túto ťažkú úlohu. Katarína Kačerová (IX.C) sa v odbornosti geológia umiestnila na 1. mieste a Zuzana Oslovičová (VIII.A) sa umiestnila v odbornosti zoológia na 2. mieste.
Dievčatám blahoželáme a držíme palce v krajskom kole. Nina Štegerová v odbornosti botanika skončila na 4. mieste a Matthias Filip Popaďák v odbornosti zoológia bol úspešným riešiteľom na 12. mieste. Ďakujeme za reprezentáciu školy. Žiakov pripravovala p. uč. Štefanková.

  • IMG_20230413_083603
  • IMG_20230413_083625
  • IMG_20230413_083632
  • IMG_20230413_083643
  • IMG_20230413_083731
  • IMG_20230413_093705