apr
19

Beseda s riaditeľkou ČK

ckKoncom marca sa žiaci 4. ročníka na hodine prírodovedy učili netradične, zážitkom. Pani riaditeľka Červeného kríža a zároveň inštruktorka prvej pomoci p. Zeliková žiakom pomocou figuríny predviedla tragické modelové situácie, v ktorých sa nechce ocitnúť nikto. Žiaci so zadržaným dychom sledovali názorné ukážky, čo robiť, ak by boli svedkom úrazu, pádu, autonehody, dusenia sa, diabetického či epileptického záchvatu. Možnosť vyskúšať si poskytnúť prvú pomoc bolo zážitkovým spestrením hodín prírodovedy a zaujímavou skúsenosťou pre našich žiakov. Veríme, že ak sa v takej situácii náhodou ocitnú, s chladnou hlavou v prvých chvíľach zastúpia záchranárov a budú vedieť, čo treba robiť. Prvá pomoc síce nenahrádza zdravotnícke ani lekárske ošetrenie, ale... „Akákoľvek prvá pomoc je lepšia ako žiadna.“

 • IMG_9927
 • IMG_9928
 • IMG_9929
 • IMG_9930
 • IMG_9931
 • IMG_9932
 • IMG_9933
 • IMG_9934
 • IMG_9935
 • IMG_9936
 • IMG_9938
 • IMG_9939
 • IMG_9940
 • IMG_9941
 • IMG_9942
 • IMG_9943