dec
02

Greenfluenceri a energia – ZAČÍNAME!

spp-a-ekofondEkofond SPP spustil začiatkom októbra 2022 nový vzdelávací program pre žiakov základných a stredných škôl pod názvom Ekofond SPP pre budúcnosť, ktorého cieľom je vzbudiť u žiakov záujem o ochranu životného prostredia, rozšíriť „energetickú gramotnosť“, ale taktiež motivovať mladých ľudí ku korektnej on-line komunikácii, tímovej spolupráci a kritickému mysleniu pri práci s informáciami. Na našej škole sme vytvorili školský tím pozostávajúci zo žiakov z 9.A triedy a tvoria ho Alexandra Gajdošová, Adrián Ondik a Martin Pohlod, koordinátorom je Mgr. Zuzana Štefanková. Žiaci sa už zúčastnili online webinárov, prezenčných workshopov a ich šikovnosť bola odmenená aj výhrou. Súťaž je ešte len na začiatku a pred nami je dlhá cesta plánovania, tvorenia a vyhodnocovania projektu, preto žiakom prajeme veľa elánu, trpezlivosti a nápadov.

  • IMG_20221103_090735
  • IMG_20221103_090741
  • IMG_20221128_123213
  • IMG_20221128_124540