dec
04

Technicky zruční dvojkári

technika miniDvojka formuje žiakov všestranne, preto okrem klasických vedomostných olympiád, či výtvarných a pohybových súťaží sa žiaci pod vedením pedagógov zapojili aj do olympiády, ktorá preverila ich technické vedomosti a zručnosti. V priestoroch SOŠ drevárskej sa 24. novembra konal 13. ročník okresnej technickej olympiády. Tento ročník bol obohatený o tím žiakov našej školy a ten tvorili Martin Pohlod z IX.A a Michael Kozák z VIII.D, ktorí súťažili v kategórii A.

Olympiáda pozostávala z 2 častí: vedomostného testu, ktorého úspešné zvládnutie posunulo súťažiacich k praktickej časti. V nej mali podľa pokynov a predlohy vyrobiť výrobok. Porota hodnotila dokončený výrobok z rôznych hľadísk – precíznosť výroby, estetika, presnosť a funkčnosť výrobku. V náročnom hodnotení náš nováčikovský tím olympiády získal skvelé 3. miesto.
Blahoželáme! Remeslo má zlaté dno, a preto svoju zručnosť raz určite využijú.

 

  • 1a
  • 2