dec
07

Olympiáda v nemeckom jazyku – školské kolo

onej miniVo štvrtok, 24. novembra 2022, sa uskutočnilo školské kolo Olympiády v nemeckom jazyku. Žiaci ôsmeho a deviateho ročníka v kategórii 1A si popoludní mohli overiť svoje schopnosti v tejto náročnej jazykovej súťaži. Potešili sme sa pomernej veľkej účasti. Dvanásť žiakov absolvovalo najprv písomnú časť a tí najúspešnejší aj ústnu časť. Čítanie s porozumením, gramatický test, ústny prejav a opis obrázka potrápili aj tých najzdatnejších.
Tretie miesto patrí Márii Sabolovej, žiačke VIII. D triedy, druhé miesto potešilo Alexandru Gajdošovú, žiačku IX. A triedy a prvenstvo si odniesol Samuel Miško, žiak IX. C triedy. Prví dvaja postupujú do okresného kola a budú reprezentovať našu školu. Víťazom srdečne blahoželáme a prajeme im dostatok síl, motivácie a chuti do ďalšej prípravy a učenia sa. Deutsch macht Spaß, učenie nemčiny je zábava, a každý účastník školského kola preukázal záujem a svoje doterajšie vedomosti i jazykové zručnosti. Všetkým patrí pochvala a veríme, že nemčina si ako druhý cudzí jazyk získa svoje postavenie a uznanie, aké jej v celoeurópskom priestore patrí.
Viel Glück, unsere Schüler! (Veľa šťastia, naši žiaci!)

  • IMG_20221124_141959
  • IMG_20221124_142004
  • IMG_20221205_095138