dec
16

Medzinárodný deň hôr

tatry miniMedzinárodný deň hôr bol vyhlásený 11. decembra 2003 na Valnom zhromaždení OSN.
Symbol Medzinárodného dňa hôr sa skladá z troch rovnostranných trojuholníkov vyrastajúcich z pomyslenej čiary. Prevažne čierne trojuholníky znázorňujú hory, prvý zľava má modrý diamant na vrchole, ktorý symbolizuje ľadovce a snehovú pokrývku, dávajúcu životodarnú vodu. Kruh vo vnútri prostrednej hory znázorňuje surovinové zdroje a zelená plocha v časti tretej hory predstavuje plodiny a poľnohospodársku produkciu v horských oblastiach.
Tento deň si pripomenuli aj naši štvrtáci. Na vyučovacej hodine bádali nad zaujímavými aktivitami, pracovali v skupine aj samostatne, pozerali dokumentárny film a čítali z literatúry zaoberajúcej sa touto témou. Cieľom tohto dňa je vytvárať povedomie o význame hôr pre kvalitu ľudského života a prírodnej rovnováhy na Zemi. Taktiež poukázať na ľudí žijúcich v horských oblastiach, na pôvodných obyvateľov hôr a upriamiť pozornosť ostatných ľudí na nich.

  • obr
  • received_1341349303371277
  • received_3489322044624153
  • received_521819559890219
  • received_704077984320080
  • received_824316305312486
  • thumbnail_IMG_20221212_115342
  • thumbnail_IMG_20221212_115354
  • thumbnail_IMG_20221212_115423
  • thumbnail_IMG_20221212_115806