feb
28

CHRÍPKOVÉ PRÁZDNINY predĺžené - 1. aj 2. stupeň

chripka

Riaditeľstvo Základnej školy Sídlisko II 1336 oznamuje, že vzhľadom na stále sa zvyšujúcu chorobnosť žiakov i zamestnancov školy, predlžuje chrípkové prázdniny do 3. marca 2023, na základe metodického usmernenia MŠVVaŠ č. 15/2005-R a po konzultácii s Regionálnym úradom verejného zdravotníctva vo Vranove nad Topľou.
*Nástup žiakov do školy po jarných prázdninách - v pondelok 13. marca 2023.